Działając na podstawie § 5 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Karpia zwołuję na dzień 1 września 2011 roku, godzinę 18:30 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jan Matejki, Plac Matejki 1, Zator.

 

 

 

 

Porządek Obrad Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie jego prawomocności (quorum).

   

 2. Przeprowadzenie wyboru Sekretarza posiedzenia oraz członków Komisji Skrutacyjnej przez Przewodniczącego Rady.

   

 3. Przedstawienie porządku posiedzenia oraz poddanie go pod głosowanie Rady.

   

 4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady z dnia 20.06.2011.

   

 5. Przedstawienie przez Zarząd propozycji zmian w LSR.

   

 6. Zaopiniowanie przedstawionych zmian w LSR.

   

 7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

   

 8. Zamknięcie posiedzenia Rady.