Stowarzyszenie Dolina Karpia

 

Zaproszenie

 

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia

zgodnie z § 17 Statutu Stowarzyszenia w zgodności z § 11 Regulaminu WZC

zaprasza

członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się

w dniu 01.09.2011 (czwartek) w sali Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny

Karpia w Zatorze, Plac Jana Matejki 1 o godzinie 19:00

Poniżej przedstawiam Program Walnego Zebrania Członków

i proszę o niezawodne przybycie.

Franciszek Sałaciak

Prezes Zarządu

 

Proponowany program Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dolina Karpia:

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Prezydium Walnego Zebrania.

3. Wybór komisji Uchwał i Wniosków.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

Zmiany w LSR

Ustalenia diet dla członków Komitetu

Zaciągnięcia kredytu

5. Przekazanie informacji dotyczącej dofinansowania z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

6. Wolne wnioski

7. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

 

 

 

Stowarzyszenie Dolina Karpia

ul. Rynek 2, 32-640 Zator

tel. 033/8410584

www.dolinakarpia.org, biuro@dolinakarpia.org