Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu informuje, iż zgodnie z wymogami rozporządzenia z dnia 19 listopada 2010 r. rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2010 r. Nr 207 poz. 1370) posiadacz zwierząt gospodarskich ma prawo ich uboju na terenie własnego gospodarstwa lub gospodarstwa prowadzącego ubój zwierząt pochodzących z innych gospodarstw. W przypadku uboju zwierząt gospodarskich pochodzących z innych gospodarstw działalność ta wymaga zgłoszenia w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Oświęcimiu.

UWAGA: w przypadku uboju gospodarczego TRZODY CHLEWNEJ na właścicielach zwierząt ciąży bezwzględny obowiązek badania mięsa w kierunku WŁOŚNI.

Jednym z warunków przeprowadzenia uboju jest powiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu o zamiarze przeprowadzenia uboju. W przypadku uboju cieląt do 6 miesiąca życia, owiec kóz informacje o zamiarze przeprowadzenia uboju składa się na piśmie (wg załączonego wzoru). Dodatkowo powiadomienie to zawiera oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka, poprzez zgłoszenie i oddanie za pokwitowaniem do zakładu utylizacyjnego**. W obu przypadkach powiadomienie składa sie na co najmniej 24 godziny przed planowanym ubojem.

UWAGA: ubój bydła powyżej 6 miesięcy TYLKO w rzeźni.


1. Materiałem szczególnego ryzyka (SRM) w przypadku cieląt (do 6 miesiąca życia) są:
– migdałki,
– jelita od dwunastnicy do odbytnicy,
– krezka,

– stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej mające kontakt z SRM.
2. Materiałem szczególnego ryzyka (SRM) w przypadku owiec i kóz (do 12 miesiąca życia) są:
– jelito biodrowe, o śledziona,
– stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej mające kontakt z SRM.
3. Materiałem szczególnego ryzyka (SRM) w przypadku owiec i kóz (powyżej 12 miesiąca życia) są:
– rdzeń kręgowy,
– czaszka łącznie z mózgiem i gałkami ocznymi,
– migdałki,
– jelito biodrowe,
– śledziona,
– stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej mające kontakt z SRM.

Jednocześnie przypominam o pozostałych warunkach uboju zwierząt na użytek własny w gospodarstwie:

• uboju może dokonać przyuczony ubojowiec, po pozbawieniu zwierzęcia świadomości,
• zabrania się uśmiercania zwierząt z udziałem dzieci lub w ich obecności,
• akt uboju w gospodarstwie należy zgłosić w Biurze Powiatowym ARiMR
w Oświęcimiu, zwrócić paszport w przypadku cielęcia, oraz zniszczyć kolczyki ubitych zwierząt we własnym zakresie.

** Wykaz zakładów utylizacyjnych:

FARMUTIL
Punkt zgłoszeń i zbiórki w Oświęcimiu Ul. Nadwiślańska 44, Oświęcim Tel./fax 33/847 45 51 – całodobowo Tel. Kom. 667 984 178

SARIA MAŁOPOLSKA sp. z o.o. w Krakowie
Oddz. W Wielkanocy, Gołcza
Tel. 12/387 30 60 „
Fax 12/387 30 61
Oddz. Transportu 12/ 387 30 64
12/ 387 30 65