Geodeta może odwiedzić twoją działkę

Trwają prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów budynków i lokali na terenie gminy Oświęcim, gminy Brzeszcze i Polanki Wielkiej. Właściciele posesji w tych miejscowościach mogą spodziewać się wizyty pracowników firm geodezyjnych.

Jawiszowice, Przecieszyn, Skidzyń, Wilczkowice, Zasole z gminy Oświęcim oraz Babice, Broszkowice, Brzezinka, Harmężę, Pławy, Rajsko a także Polanka Wielka to tereny, na których będzie przeprowadzana weryfikacja w celu aktualizacji bazy ewidencji gruntów i budynków.

Pracownicy dostają zlecenie z Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, mają za zadanie odwiedzić posesję i dokonać właściwych pomiarów.

– Osoby odpowiedzialne za te prace posiadają odpowiednie upoważnienie wraz z podpisem, po przeprowadzonym wywiadzie opuszczają posesję, nie ma potrzeby by wchodzili do domu – informuje Wioletta Nowak, powiatowy geodeta.

Dodajmy, że prace w gminie Oświęcim i w gminie Brzeszcze zakończą się pod koniec tego roku, natomiast w Polance Wielkiej przewidywany termin zakończenia pomiarów to marzec 2012 roku.

Fot. : Pracownicy firm geodezyjnych posiadają specjalistyczny sprzęt.

(NL)