Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza na

Szkolenie z zakresu wypełniania dokumentacji

dotyczącej działania

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

oraz

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Informujemy, że 6 października 2011 r. (czwartek) w godzinach 16.30-19.00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze odbędzie się bezpłatne szkolenie z zakresu wypełniania dokumentacji (wniosku o przyznanie pomocy, ekonomicznego planu operacji, oświadczeń) dotyczących działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej składanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 Leader.

Zgłoszenie do udziału w szkoleniu do dnia 4 października 2011 r. przyjmuje Biuro Stowarzyszenia pod numerem telefonu/fax: 033/8410584, tel. kom.: 662 666 400 (Grażyna Bałys-Diprose) lub e-mail: biuro@dolinakarpia.org

Dodatkowe informacje można pozyskać pod podanymi numerami telefonicznymi oraz osobiście w biurze Stowarzyszenia.