Urząd Gminy Polanka Wielka za pośrednictwem Stowarzyszenia Doliny Karpia zaprasza mieszkańców na dyżur doradczy w dniu  12 października 2011 r. (środa) w godzinach 10.30-12.30 w Urzędzie Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61 sala Nr 8 zainteresowanych możliwością składania wniosków o przyznanie pomocy na działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej składanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 Leader.