Informator o powszechnej samoobronie ludności.

 

 

SZANOWNI  PAŃSTWO

Powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że zarówno w czasie wojny, jak i w czasie pokoju mogą wystąpić na znacznych obszarach poważne zagrożenia dla życia i zdrowia ludności.
W czasie ewentualnej wojny zagrożenie wynikać może ze skutków użycia przez przeciwnika broni masowego rażenia: jądrowej, chemicznej, biologicznej, a także broni klasycznej.
W czasie pokoju zdarzają się czasem awarie w zakładach przemysłowych lub katastrofy transportowe, w wyniku których do atmosfery przedostają się substancje promieniotwórcze, trujące i inne, groźne dla życia i zdrowia ludności będącej w zasięgu ich oddziaływania. Podobną groźbę stwarzają klęski żywiołowe.
Wymienione zagrożenia są niewątpliwie ważne. Ale czy możemy się przed nimi obronić lub przynajmniej zminimalizować ich skutki? Trzeba zdecydowanie odpowiedzieć tak, pod warunkiem właściwego przygotowania całego społeczeństwa do powszechnej samoobrony.
W niniejszej informacji, w celu przypomnienia wiadomości nabytych  w szkole i na szkoleniach, znajdą Państwo informacje, propozycje i rady dotyczące powszechnej samoobrony ludności: jak należy postępować w przypadku zagrożenia, co i kiedy powinniśmy zrobić, jak w razie potrzeby w trudnym okresie pomóc sobie, rodzinie lub sąsiadom.

Szef Obrony Cywilnej

Wójt Gminy Polanka Wielka

 

Informator o powszechnej samoobronie ludności tutaj do pobrania >>>.