Szkolenie Stowarzyszenia „Dolina Karpia”

 

Tytuł szkolenia: „Lider jako animator w środowisku wiejskim”

Termin szkolenia: 19 października 2011 r., od godz. 15:00

Miejsce szkolenia: siedziba Stowarzyszenia Dolina Karpia, ul. Rynek 2, 32-640 Zator

Organizator szkolenia: Stowarzyszenie Dolina Karpia działające jako Lokalna Grupa Rybacka

Wykładowcy: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Pomorska 8/4,
30-039 Kraków

Program szkolenia:

 

 1. Źródła aktywności społecznej:

 1. Definicja społeczności lokalnej

 2. Elementy kształtujące środowisko

 

 1. Rola animatora w procesie wdrażania zmiany społecznej:

 1. Etapy pracy animatora w środowisku

 

 1. Diagnoza środowiska jako podstawa do rozwiązywania problemów społecznych we współpracy z mieszkańcami:

 1. Analiza środowiska – mapa zasobów i potrzeb społeczności lokalnej

 

 1. Aktywna grupa jako siła sprawcza zmiany społecznej:

 1. Funkcjonowanie grupy – treść i proces

 2. Elementy budujące grupę

 

 1. Sieci współpracy na wsi:

 1. Analiza interesariuszy

 

 1. Strategie i sposoby angażowania ludzi do działania:

  1. Przyczyny, dla których ludzie sprzeciwiają się zmianom

  2. Strategie mobilizowania ludzi do działania: współpracujące, konfrontacyjne, poprzez kampanie społeczne

 

 1. Ćwiczenia w grupach.

 

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu można przesyłać do dnia 18 października 2011 r.

 

– na adres pocztowy siedziby Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Dolina Karpia, 32-640 Zator, ul Rynek 2 (z adnotacją szkolenie „Lider jako animator w środowisku wiejskim”)


– bezpośrednio do siedziby (adres j.w. ) w godzinach pracy (9:00-17:00)
(z adnotacją szkolenie „Lider jako animator w środowisku wiejskim”)


– pocztą elektroniczną na adres:
biuro.lgr@dolinakarpia.org (z adnotacją szkolenie „Lider jako animator w środowisku wiejskim”).

Informujemy, że zapisy na szkolenia będą odbywać się według kolejności zgłoszeń. Limit miejsc wynosi: 20 osób.

 

Podczas szkolenia przewiduje się catering w postaci kawy, herbaty, ciastek itp. oraz ciepłego posiłku.