Powiat oświęcimski w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu uruchomił Samorządowy Informator SMS – jest to system przekazywania ostrzeżeń i komunikatów w formie bezpłatnej wiadomości SMS od władz powiatu do wszystkich użytkowników, którzy zalogują się do tego systemu. Otrzymywany SMS będzie zaczynał się od nazwy nadawcy „powiat oświęcimski”. System spełnia wymogi określone w ustawie o ochronie danych osobowych.

Idea systemu, który powstał z inicjatywy Starosty Józefa Krawczyka, jest następująca: gdy pojawia się niebezpieczeństwo, powiatowe centrum zarządzania kryzysowego określa rodzaj oraz rozmiar zagrożenia i zgodnie z decyzją starosty rozsyła (jednym kliknięciem) komunikat ostrzegawczy. Sygnał przesyłany jest poprzez operatorów komórkowych i dociera do mieszkańców z zagrożonego terenu.

Tym samym powiat oświęcimski podjął działanie zmierzające do zapobiegania sytuacjom, w których mieszkańcy nie mają dostatecznej wiedzy o zbliżających się zagrożeniach. Od dzisiaj każdy może otrzymać taką wiadomość na swój telefon komórkowy.

Aby zarejestrować się w SI SMS jako Użytkownik, należy na numer telefonu komórkowego 661 000 112 wysłać wiadomość SMS o treści jak przedstawionym plakacie, wybierając tym samym grupę do której chce użytkownik należeć. Użytkownik wysyłając wiadomość SMS, rejestrującą go w systemie, ponosi jednorazowo koszt wysłania standardowej wiadomości SMS. Prawidłowa rejestracja Użytkownika w systemie kończy się potwierdzeniem tego faktu w postaci zwrotnej wiadomości SMS z informacją o skutecznym zarejestrowaniu do wybranej przez Użytkownika grupy. Od tego momentu Użytkownik będzie otrzymywał informacje dotyczące grupy (gminy), do której się zarejestrował. Użytkownik otrzymuje te informacje bezpłatnie.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania komunikatów, wysyłając z numeru telefonu, z którego zarejestrował się w systemie wiadomość SMS o treści wymienionej na plakacie

 

Kliknij na ulotkę, aby zobaczyć ja w powiększeniu