Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Polanka Wielka

 

W dniu 16 sierpnia 2011 roku rozpoczęły się prace polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w Polance Wielkiej.

Zakres niniejszej inwestycji – część 1 Etapu I obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Zatorskiej, Ogrodowej od nr 29 w kierunku Hajdugi (strona nieparzysta), od nr 28 w kierunku Hajdugi (strona parzysta), Wspólnej i Łąkowej w Polance Wielkiej.

Termin zakończenia robót część 1 etapu I planowany jest do 30 listopada 2012 r.

 

Część 1 Etapu I budowy kanalizacji sanitarnej obejmuje 5 zadań, w tym:

 

ZADANIE 1

– kanały grawitacyjne DN 200 L = 1393 m

– przykanaliki – 19 szt. DN 160 L = 532 m

 

ZADANIE 2

– kanały grawitacyjne DN 200 L = 1479 m

– przykanaliki DN 160 L = 654 m

 

ZADANIE 3

– Przepompownia ścieków nr 1 z zasilaniem elektrycznym i zagospodarowaniem terenu przy ul. Łąkowej.

– rurociągi tłoczne DN 200 L = 612,3 m

– kanały grawitacyjne DN 250 L = 45 m

– kanały grawitacyjne DN 200 L = 472 m

– przykanaliki DN 160 L = 483 m

 

ZADANIE 4

– kanały grawitacyjne DN 200 L = 1341 m

– przykanaliki DN 160 L = 488 m

 

ZADANIE 5

– kanały grawitacyjne DN 200 L = 1445 m

– przykanaliki – 37 szt. DN 160 L = 1117 m

 

Załączniki:

Orientacja (PDF)

Mapa sytuacyjna – Etap I (PDF)