Wójt Gminy Polanka Wielka oraz Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej informuje o bezpłatnej zbiórce zużytych opon od samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych w dniach od 14-16 listopada br.
Zbiórka zużytych opon odbędzie się na placu obok Kółka Rolniczego w Polance Wielkiej w godzinach od 8.00 – 14.00.