Nadeszła jesień a wraz z nią coraz krótsze dni. Czy jesień musi być nudna? Nie! Ten czas możemy aktywnie wykorzystać, by wraz z nastaniem wiosny rozpocząć społeczną aktywność!

Naprzeciw Państwa oczekiwaniom wychodzimy z propozycją jesiennych bezpłatnych szkoleń:

 

18- 19.11.2011 „Przygotowanie projektu i wniosku według nowego wzoru oferty na realizację zadania publicznego”

W programie szkolenia:

 – przypomnienie najważniejszych zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadzonych z nowelizacją w 2010 roku;

 – przedstawienie nowego wniosku wzoru o dofinansowanie (nowe elementy wniosku, składanie oferty wspólnej, załączniki do wniosku, tworzenie budżetu, wkład własny finansowy i woluntarystyczny;

 – nowe zapisy w umowie o dofinansowanie zadania publicznego;

 – przygotowanie sprawozdania z realizacji zadania publicznego ( nowe elementy sprawozdania, dokumentowanie prowadzonych działań, część finansowa sprawozdania z realizowanego zadania publicznego, załączniki do sprawozdania merytorycznego).

Szkolenie skierowane jest do osób z terenu powiatów : chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego w tym:

 – przedstawicieli organizacji pozarządowych, które nie prowadzą działalności gospodarczej

 – osób fizycznych, w tym studentów/studentek i osób bezrobotnych chcących założyć organizację pozarządową.

 

3.12. 2011 „Końcowo roczne sprawozdanie finansowe w działalności organizacji pozarządowej”

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 – dowiesz się jak przygotować sprawozdania finansowe na koniec roku, w tym przygotowanie PIT- ów, CIT-ów

 – zdobędziesz wiedzę praktyczną poprzez wykonywane ćwiczenia.

 

Szkolenie skierowane jest do osób z terenu powiatów : chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego w tym:

 – przedstawicieli organizacji pozarządowych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, zajmujących się finansami, głównie księgowych i skarbników.

Zapraszamy do udziału!

 

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Sieć MOWES – Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz wzmocnienia potencjału i rozwoju sektora ES w regionie”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Więcej informacji na temat szkoleń:

 

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

prowadzony przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych

ul. Kolbego 8, pokój 3.05, 32-600 Oświęcim

tel./fax 33 843 09 71

www.mowes.pl