ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia wraz z Urzędem Gminy Polanka Wielka serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Doliny Karpia oraz przedstawicieli gmin, instytucji kultury, kościołów, organizacji pozarządowych, firm znajdujących się na tym obszarze do wzięcia udziału w organizowanych przez Lokalną Grupę Rybacką spotkaniach informacyjnych, dotyczących możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 4 ”Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Spotkania informacyjne będą organizowane w 7 gminach Doliny Karpia według następującego harmonogramu :

Gmina

Miejsce

Termin

Godzina

Polanka Wielka

Urząd Gminy Polanka Wielka

01.12.2011

16.00

Tomice

Ośrodek Kultury Gminy Tomice

02.12.2011

16.00

Spytkowice

Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

05.12.2011

16.00

Zator

Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia im. Jana Matejki w Zatorze

08.12.2011

16.00

Brzeźnica

Urząd Gminy w Brzeźnicy (sala USC)

09.12.2011

16.00

Osiek

Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku
(Klub Centrum)

13.12.2011

16.00

Przeciszów

Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie

14.12.2011

16.00

 

Celem spotkań jest przekazanie potencjalnym beneficjentom wiedzy z zakresu Programu Operacyjnego RYBY na lata 2007-2013, w szczególności osi 4 ”Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”. Dotyczyć będą także zapoznania uczestników z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich, procedurą naboru wniosków, dokumentacją konkursową oraz zasadami przyznawania dotacji w ramach następujących działań:

 – Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

 – Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

 – Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

 – Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

Mieszkaniec Doliny Karpia może uczestniczyć w każdym spotkaniu niezależnie od tego w jakiej gminie mieszka.

 

Program spotkań informacyjnych dla mieszkańców Doliny Karpia

 

Zapraszamy!