Tytuł szkolenia: „Jak napisać dobry projekt”

Termin szkolenia: 7 grudnia 2011 r., od godz. 15:00

Miejsce szkolenia: siedziba Stowarzyszenia Dolina Karpia, ul. Rynek 2, 32-640 Zator

Organizator szkolenia: Stowarzyszenie Dolina Karpia działające jako Lokalna Grupa Rybacka

Wykładowcy: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Pomorska 8/4,
30-039 Kraków

 

Program szkolenia:

 

  1. Jak zaplanować i stworzyć projekt.

 

  1. Zdefiniowanie problemu.

 

  1. Formułowanie celów.

 

  1. Zaplanowanie działań.

 

  1. Zaplanowanie budżetu.

 

  1. Określenie efektów działań (rezultatów).

 

  1. Plany oceny (ewaluacji).

 

  1. Jak złożyć wniosek o dofinansowanie.

 

  1. Ćwiczenia w grupach.

 

 

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu można przesyłać do dnia 5 grudnia 2011 r.

 

– na adres pocztowy siedziby Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Dolina Karpia, 32-640 Zator, ul Rynek 2 (z adnotacją szkolenie „Jak napisać dobry projekt”)


– bezpośrednio do siedziby (adres j.w. ) w godzinach pracy (9:00-17:00)
(z adnotacją szkolenie „Jak napisać dobry projekt”)


– pocztą elektroniczną na adres:
biuro.lgr@dolinakarpia.org (z adnotacją szkolenie „Jak napisać dobry projekt”).

Informujemy, że udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Zapisy na szkolenia będą odbywać się według kolejności zgłoszeń. Limit miejsc wynosi: 20 osób.

 

Podczas szkolenia przewiduje się catering w postaci kawy, herbaty, ciastek itp. oraz ciepłego posiłku.