Bliżej Obywatela – poradnictwo prawne i obywatelskie.

W poszukiwaniu modelu świadczenia porad prawnych i obywatelskich.

 

12 grudnia 2011

 

Oświęcimskie Centrum Kultury
32-602 Oświęcim
ul. Śniadeckiego 24

Sala konferencyjna godz. 10:30

 

Szanowni Państwo,

 

zorganizowana konferencja jest podsumowaniem prawie trzyletniej działalności
w zakresie udzielanych Porad Prawnych i Obywatelskich w powiecie oświęcimskim
oraz w powiecie chrzanowskim. W ciągu minionych lat, w trzech Centrach Porad Prawnych
i Obywatelskich – w Chełmku, w Chrzanowie oraz w Oświęcimiu udzielono ponad 20 tys. porad prawnych i obywatelskich, zorganizowano szereg wykładów o tematyce prawnej jak również przeprowadzono wyjazdowe poradnictwo docierając do każdej gminy w obu powiatach. Poprzez realizację projektu „Bliżej Obywatela – poradnictwo prawne
i obywatelskie” dążyliśmy do polepszenia sytuacji osób znajdujących się w trudnych warunkach życiowych oraz do zwiększenia świadomości prawnej i obywatelskiej mieszkańców powiatu oświęcimskiego i chrzanowskiego.

Nadszedł czas na zaprezentowanie wypracowanego modelu prowadzonych działań.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału
w powyższym przedsięwzięciu!!!

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego