Wójt Gminy Polanka Wielka

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity -Dz.U. z 2010r Nr 102, poz.651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61 od dnia 08.12.2011r do dnia 29.12.2011r zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym:

– nieruchomość położona w Polance Wielkiej przy ul. Kasztanowej 5 oznaczona numerem działki 2438/2 o ogólnej powierzchni 972 m² wraz ze znajdującymi się na niej budynkami

tj. budynek po byłym przedszkolu o powierzchni użytkowej 128 m² oraz budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 28 m².