Regulamin konkursu na najsmaczniejszą potrawę wigilijną

§ 1

Organizator konkursu:

 

Stowarzyszenie Dolina Karpia: Lokalna Grupa Rybacka


§ 2

Cele konkursu:

 

Celem konkursu jest wybranie najciekawszego przepisu na potrawę wigilijną, której składnikiem będzie karp bądź inny produkt lokalny Doliny Karpia.

§ 3

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs jest otwarty, mogą brać w nim udział wszyscy zainteresowani.

 

 1. Zgłoszenie:

Do dnia 21 grudnia 2011 roku, godz. 15:00 do siedziby Stowarzyszenia Dolina Karpia (Zator, ul. Rynek 2) należy dostarczyć:

 

 1. Przepis potrawy wigilijnej, który będzie zawierał:

   – Nazwę potrawy,

  –  Listę potrzebnych składników wraz z podaniem ich ilości,

   – Opisanie krok po kroku kolejnych czynności prowadzących do otrzymania potrawy,

   – Sposób podania potrawy,

   – Zdjęcie potrawy,

   – Opis lokalnego charakteru potrawy,

   – Informacje dodatkowe (np. stopień trudności przygotowania potrawy, czas i wyposażenie niezbędne do jej wykonania, jej koszt i wartość kaloryczna),

 

 1. Potrawę do degustacji,

 

 1. Dane osoby/firmy/instytucji uczestniczącej w konkursie, w tym: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, nr telefonu, ewentualny e-mail oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu:

 a.) Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 22 grudnia o godzinie 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia

b.) Wyboru najciekawszego przepisu na potrawę wigilijną dokona Kapituła Konkursu

c.) Kapituła podczas wyboru będzie kierowała się:

 –  smakiem potrawy,

 – sposobem zaprezentowania potrawy,

 – ciekawą charakterystyką przepisu.

 d.) Decyzje Kapituły są ostateczne.

 

 1. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo wykorzystywania materiałów z konkursu, w tym przepisów, zdjęć itp. do celów realizacji projektu oraz innych celów zgodnych z działalnością Stowarzyszenia Dolina Karpia

 

 1. Podmioty biorące udział w konkursie użyczają prawa do wykonywania prezentowanych potraw innym podmiotom w ramach projektu i działalności statutowej Stowarzyszenia.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk, nazw firm, zdjęć
  i informacji o uczestnikach konkursu.

 

 1. Wszystkie kwestie, które nie zostały wyszczególnione w Zasadach ustala organizator.

 

§ 5

Informacje pozostałe:

 

 1. Wszystkim uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy, a ich przepis zostanie umieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia Dolina Karpia.

 

 1. Nagrodą dla zwycięzcy będzie nagranie mini filmu z przygotowania potrawy i zamieszczenie go na stronie internetowej Stowarzyszenia Dolina Karpia.

 

 1. Informacji w sprawie konkursu udziela:

Stowarzyszenie Dolina Karpia: Lokalna Grupa Rybacka, Rynek 2, Zator – tel. 33/ 84 118 87

 

 1. Złożenie zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacja.

§ 6

Terminy:


• Ogłoszenie konkursu – 13.12.2011 r.
• Zgłoszenie do udziału – do 21.12.2011 r. godz. 15.00
• Rozstrzygnięcie konkursu 22.12.2011r. godz. 17.00.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia

 

Organizatorz

y