Ustawą z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291 poz. 1707) zmieniono ustawę z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego  do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52 poz. 379 z późn. zm.) wprowadzając nowy termin składania wniosków i wypłaty zwrotu podatku akcyzowego.

W 2012 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:

•    od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. – wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
•    od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. – wraz z fakturami VAT  potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Wypłata zwrotu podatku nastąpi w terminach:

•     2 – 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
•     1 – 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zostanie zamieszczony po podpisaniu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 Wzór wniosku dostępny w „Duki do pobrania / Wymiar podatków” , lub kliknij na link poniżej:

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.