ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

NA TERENIE GMINY POLANKA WIELKA

W  2011 – 2012 ROKU

Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej

Ulice: Długa, Zatorska

Odpowiedzialny: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie –

Dyżurny ZDW – Obwód Kęty – dyżur całodobowy – tel.  33 845 25 75, kom. 512 046 778

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Ulice: Stawowa, Kasztanowa, Polna i Słoneczna

Odpowiedzialny: Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu

TELEFONY DYŻURNE:
– Dyżurny ZDP Oświęcim – dyżur całodobowy – tel. kom. 601 412 057
                                              w godz. 7.00 – 15.00 –     tel.  33 843 06 22

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Pozostałe ulice

 Odpowiedzialny:  Kierownik Kółka Rolniczego – P. Stanisław Adamus
tel. 33 848 84 30,  tel. Kom. 500 789 980.