Systema Sp. z o.o. zaprasza

na SZKOLENIA KOMPUTEROWE

dofinansowane w 90% przez Unię Europejską
 

Szkolenia realizowane są w ramach projektu

Z komputerem za pan brat – szkolenia dla osób powyżej 45 roku życia”.
 

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które:

 – ukończyły 45 rok życia

 – pracują na podstawie umowy o pracę, lub umowy cywilno-prawnej na terenie województwa małopolskiego poza miastem Kraków;
 

Uczestnikami mogą być również rolnicy, którzy:

 – są właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe

 – są ubezpieczeni w KRUS

 – ukończyli 45 rok życia
 

Oferujemy 2 typy szkoleń komputerowych:

 – podstawowe – dla osób początkujących

 – ukierunkowane na zdobycie certyfikatu ECDL CORE

Szkolenia obejmują 80 godz. zajęć realizowanych w różnych miejscowościach województwa małopolskiego wskazanych przez uczestników, a znajdujących się w powiecie właściwym dla miejsca zatrudnienia (prowadzenia gospodarstwa rolnego). Zajęcia odbywają się w grupach 8-osobowych.

Każdemu z uczestników zapewniamy BEZPŁATNE materiały szkoleniowe, egzaminy, certyfikaty i zaświadczenia oraz ciepły posiłek podczas szkolenia. Możliwy również zwrot kosztów dojazdu na szkolenia. Sale są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne na stronie www.malopolska45.pl w zakładce pliki do pobrania

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.malopolska45.pl

oraz pod nr telefonu: (18) 547 11 55, 534 030 040