Uruchomienie systemu „ELF” służącego do wypełniania wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie w formie elektronicznej.

 

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że uruchomiła system „ELF” służący do wypełniania wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie w formie elektronicznej.


W przeglądarce internetowej należy wprowadzić adres http://elf.arr.gov.pl , aby móc wypełnić wniosek, następnie należy go wydrukować, podpisać i złożyć osobiście lub za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego do właściwego OT ARR.


Jednocześnie zwracamy uwagę, aby nie korzystać z ubiegłorocznej wersji elektronicznej wniosku. Jego wersja jest nieaktualna w tym roku i wnioski na tym formularzu będą wymagały ponownego złożenia.


Wnioski przyjmowane są w Oddziałach Terenowych ARR od dnia 15 stycznia do 25 czerwca 2012r.