Szanowni Państwo!

Dyrekcja oraz grono pedagogiczne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących przy ul. Spadochroniarzy 1 w Krakowie serdecznie zaprasza na ,,Dzień Otwarty” , który odbędzie się w czwartek 15 marca  2012 roku o godz.16.00.
Pragniemy przedstawić Państwu ofertę edukacyjną naszego Ośrodka, która jest skierowana do dzieci z wadami słuchu, z zaburzeniami mowy typu afazja oraz dzieci autystycznych i z Zespołem Aspergera.

W programie ,,Dnia Otwartego”:

lekcje pokazowe z udziałem naszych uczniów na różnych etapach edukacyjnych, prezentacja zajęć w formie krótkich filmów, zajęcia plastyczne dla dzieci, zwiedzanie Ośrodka,
spotkanie z Dyrekcją, psychologiem oraz pedagogiem.

Gorąco zapraszamy na spotkanie z nami!

 

 

Dyrekcja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Krakowie pragnie Państwa zapoznać z ofertą edukacyjną przeznaczoną dla dzieci z wadami słuchu, z wadami mowy typu afazja oraz dla dzieci autystycznych i z Zespołem Aspergera.

 

W skład Ośrodka wchodzi:

  – Szkoła podstawowa

 – Gimnazjum

 – Grupy opiekuńcze (internat)

 – Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

 

Ośrodek zapewnia:

 – Całodobową opiekę pedagogiczną

 – Wykwalifikowanych surdopedagogów i oligofrenopedagogów w szkole i w internacie

 – Dostosowanie metod pracy do potrzeb uczniów

 – Opiekę logopedyczną

 – Zajęcia rewalidacyjne

 – Pomoc psychologa i pedagoga szkolnego

 – Zajęcia w kołach zainteresowań

 Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

 – Hipoterapię i dogoterapię dla dzieci z klas I –III szkoły podstawowej

 – Zajęcia teatralne, taneczne i sportowe

 – Bezpłatny transport dzieci z okolic Krakowa (w porozumieniu z Urzędem Miasta)

 – Opiekę pielęgniarską

 

W Ośrodku uczniowie mają do dyspozycji:

 – Pracownie przedmiotowe

 – Internat

 – Gabinet logopedyczny i psychologiczny

 – Pracownię polisensoryczną

 – Bibliotekę wyposażoną w komputery podłączone do internetu

 – Salę gimnastyczną

 – Siłownię

 – Salę zajęć korekcyjnych

 – Boisko sportowe

 – Plac zabaw

 – Klub kulturalno-rozrywkowy „Smoki”

 – Jadalnię

 

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać kontaktując się z nami telefonicznie
12 411 17 22
, 12 411 19 40

lub odwiedzając naszą stronę internetową www.soswddn.krakow.pl

Dyrektor Ośrodka

mgr Aneta Dziewońska