Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że I nieograniczony pisemny przetarg na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości położonej w Polance Wielkiej, Gmina Polanka Wielka zakończył się wynikiem negatywnym . W terminie składania ofert tj do dnia 10.02.2012 r do godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta.

II nieograniczony pisemny przetarg zostanie ogłoszony w termie przewidzianym przepisami prawa.

 

 

Polanka Wielka, dnia 14.02.2012 r.