Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Polance Wielkiej informuje, iż od 12 marca do 30 marca 2012 r trwają zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2012/2013.
Kartę zgłoszenia
można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub gminy, a także w sekretariacie przedszkola w godzinach od 7.00 do 16.00. Kartę zgłoszenia wypełniają rodzice zapisujący dziecko do przedszkola po raz pierwszy.
Rodzice pracujący powinni potwierdzić ten fakt pieczątką i podpisem z zakładu pracy.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 33 8488 800.

 

 

Barbara Tolarczyk

Dyrektor Przedszkola