Musi być niepowtarzalne, artystyczne i użyteczne – Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza konkurs na logo naszego powiatu. Celem zabawy jest wyłonienie najlepszego logo charakteryzującego powiat. Znak promocyjny ma być używany do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich oraz reklamowych.

– Nowe  logo ma zwiększyć rozpoznawalność Powiatu Oświęcimskiego w regionie oraz w kontekście ogólnopolskim i międzynarodowym – przekonuje Józef Krawczyk, starosta oświęcimski. – Ma wspierać integrację mieszkańców, rozbudzać poczucie lokalnej tożsamości i wspólnego celu jakim jest społeczny i gospodarczy rozwój powiatu – dodaje starosta oświęcimski.

Projekt musi składać się ze znaku graficznego oraz podpisu „Powiat Oświęcimski” . Maksymalnie przy jego realizacji można użyć czterech kolorów. Każdy z uczestników konkursu musi do projektu logo dołączyć wyjaśnienie jego symboliki.
Prace należy składać do 16 kwietnia (o zakwalifikowaniu do konkursu decyduje data wpływu na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego z siedzibą w Oświęcimiu).

Do 30 kwietnia  – w trybie głosowania przez mieszkańców powiatu oświęcimskiego za pośrednictwem poczty elektronicznej-promocja@powiat.oswiecim.pl  zostaną wybrane 4 prace. Do 10 maja Komisja Konkursowa wybierze ostateczne logo i przedłoży je Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu  do zatwierdzenia. Zwycięzcę poznamy 31 maja.  Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, jeśli nadesłane prace nie będą spełniać jego oczekiwań.

Prace należy składać/przesyłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
 ul. Wyspiańskiego 10
 32-602 Oświęcim.

Regulamin konkursu opublikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.powiat.oswiecim.pl/index.php/dokumenty/896

Fot. Prace należy składać do 16 kwietnia (o zakwalifikowaniu do konkursu decyduje data wpływu na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego z siedzibą w Oświęcimiu).

(NL)