WÓJT GMINY POLANKA WIELKA


działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity – Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późń.zm.)

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61 
w dniach od 21 marca 2012r.do 12 kwietnia 2012r.został wywieszony wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem działki:

 – działka nr 1398/8 o pow. 6600m2 położona w Polance Wielkiej.

 

(-) Wójt Gminy

Mariusz Figura