PŁATNE STAŻE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Rusza rekrutacja do TELEKARIERY

 

Stypendia, płatne staże, laptopy na własność i indywidualne doradztwo zawodowe i… szansa na normalne życie. Ruszyła rekrutacja TELEKARIERY, nowatorskiego programu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oddechowo i krążeniowo z Małopolski.

 

Projekt TELEKARIERA powstał z myślą o osobach dotkniętych przewlekłymi chorobami, takimi jak mukowiscydoza, astma czy wrodzone wady serca. W tym roku może wziąć w nim udział 35 osób. Rekrutacja potrwa do 31 marca, ale trzeba się spieszyć – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

To już drugi rok trwania projektu – w 2011 r. udało się wesprzeć 43 niepełnosprawnych. Wiele z tych osób nie miało nigdy szansy na podjęcie pracy. – Takie schorzenia często nie pozwalają na pracę w pełnym wymiarze godzin, ale nie przekreślają możliwości na rozwój zawodowy. Rozwiązaniem może być zawód, który umożliwia pracę przynajmniej częściowo wykonywaną z domu – mówi Sylwia Lewińska-Sokół ze Stowarzyszenia WIOSNA. Właśnie z takich kursów i staży będą mogli skorzystać niepełnosprawni, którzy zakwalifikują się do TELEKARIERY: przygotowujących do pracy zawodzie grafika komputerowego czy telemarketera.

 

To nie jedyna korzyść. Podczas szkoleń można pobierać stypendium (4 zł za godzinę), płatne są także staże zawodowe (1000 zł miesięcznie). Ci, którzy się na nie zakwalifikują, otrzymają na własność laptopy z mobilnym Internetem. Wszyscy będą mogli też liczyć na zwrot kosztów dojazdu, noclegu a nawet… opiekę nad dziećmi w czasie zajęć.

 

Do programu mogą zgłaszać się osoby z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, cierpiące na choroby układu oddechowego lub krążenia, niepracujące i mieszkające w Małopolsce (zameldowanie nie jest wymagane). Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres rekruter@wiosna.org.pl.

 

TELEKARIERA pozwoliła mi uwierzyć, że pomimo niepełnosprawności nie jestem człowiekiem drugiej kategorii. Że sama mogę kreować rzeczywistość, a nie czekać na to, co dadzą mi inni. To ogromna szansa na powrót do normalnego życia i pracy – przekonuje pani Magdalena, która wzięła udział w projekcie w ubiegłym roku. Dziś, po szkoleniach i stażu, kontynuuje pracę zawodową, choć jeszcze kilka lat temu straciła na to nadzieję. Choć staże zakończyły się zaledwie kilka tygodni temu, kilku uczestników projektu znalazło już stałą pracę. Inni próbują swoich sił zakładając własne firmy.

 

TELEKARIERA to pomysł Stowarzyszenia WIOSNA, znanego ze SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Realizowany jest we współpracy z Fundacją Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO. Pieniądze udało się pozyskać ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Więcej informacji o rekrutacji:

 

www.telekariera.pl

www.oddechwiosny.pl

 

Kontakt:

 

Beata Sowa

Tel. 783 430 069

e-mail: beata.sowa@wiosna.org.pl, rekruter@wiosna.org.pl

Agata Mardosz

tel.: 600 55 49 04

e-mail: agata.mardosz@wiosna.org.pl

 

Stowarzyszenie WIOSNA
ul. Starowiślna 21/3
Kraków 31-038

www.wiosna.org.pl