Przedsiębiorcy oraz osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą korzystać z usług informacyjnych i doradczych świadczonych przez konsultantów Lokalnego Punktu Konsultacyjnego Fundacji Rozwoju Regionu Rabka.

 

Usługi świadczone w ramach Projektu zostały dostosowane zarówno do potrzeb przedsiębiorców, chcących rozwinąć swoją firmę, jak również osób planujących założenie własnej działalności.


W ramach Projektu, Konsultanci PK KSU świadczą:


Usługi informacyjne, dzięki którym klienci mogą dowiedzieć się wszystkiego na temat działalności gospodarczej, tj.:

 • jak, krok po kroku, założyć własną firmę;

 • co zrobić, aby firma prężnie się rozwijała;

 • skąd i w jaki sposób pozyskać środki finansowe na założenie lub rozwój przedsiębiorstwa;

 • jak pokonywać problemy pojawiające się w bieżącej działalności.

 

W ramach usługi informacyjnej klienci mogą również otrzymać informacje jak i od kogo uzyskać specjalistyczną usługę tj.: porady w obszarze transferu technologii, finansowanie zwrotne etc.

Konsultanci pomagają także w zaaranżowaniu spotkania z usługodawcą specjalistycznym oraz będą prowadzić dalszy monitoring losów klienta.

Usługa informacyjna jest usługą bezpłatną.

Usługi doradcze, dedykowane poszczególnym grupom klientów PK KSU:


Asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej stanowi idealną pomoc dla osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej.

Wykwalifikowani konsultanci PK KSU poprowadzą Klienta przez wszystkie elementy związane z zakładaniem własnego biznesu, a w szczególności w zakresie:

 • wstępnej diagnozy potrzeb klienta,

 • konsultacji nt. profilu planowanej działalności,

 • analizy SWOT planowanej działalności,

 • analizy form i źródeł finansowania działalności,

 • pomocy w przygotowaniu biznesplanu,

 • wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,

 • przygotowania dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej,

 • pomocy w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG oraz dokonywania zmian w dalszym etapie jej prowadzenia.

Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej jest usługą skierowaną do już działających przedsiębiorców. Obejmuje ona doradztwo w 4 podstawowych obszarach działalności firmy, tj.:

 

 • Wymogi formalno-prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej (bieżące wsparcie w wywiązywaniu się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i urzędu skarbowego);

 • Marketing przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej, w tym zakresie wykorzystania marketing mix-u, analizy SWOT, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy, budowania relacji z klientami, podwykonawcami, wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu w tym strony www);

 • Organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności, skutki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany formy lub zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, zawieszanie, zamykanie działalności gospodarczej);

 • Finanse przedsiębiorstwa (m.in. konsultacje w opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia, tj.: koszty, przychody i źródła finansowania; pomoc w zastosowaniu podstawowych narzędzi zarządzania finansami poprzez planowanie przepływów pieniężnych i kosztów oraz controllingu)

Usługi doradcze są dofinansowane w aż 90%, a ich koszt dla klienta to 10 zł za godzinę pracy doradcy.


W celu ułatwienia kontaktu i skorzystania z usług Krajowego Systemu Usług pełniony jest dyżur konsultanta w Oświęcimskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Oświęcimiu, przy ul. Unii Europejskiej 10, pok.12.

Kontakt telefoniczny z konsultantem: 033 876 28 76

 

Zapraszamy do skorzystania z usług Punktu Konsultacyjnego

Krajowego Systemu Usług.