Szanowni Państwo,
Informuję , iż w związku ze szkodami spowodowanymi wymarznięciem upraw rolnych planowane jest uruchomienie Programu pomocy dla producentów rolnych zgodnie z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania.
Przygotowany został również projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który określa szczegółowe warunki i tryb udzielania nowej formy pomocy przez ARiMR.

Projekty ww. dokumentów dostępne są pod adresem :

http://www.bip.minrol.gov.pl/FileRepozytory/FileRepozytoryShowImage.aspx?item_id=46420


http://www.bip.minrol.gov.pl/FileRepozytory/FileRepozytoryShowImage.aspx?item_id=46424Pełna treść pisma Wojewody Małopolskiego

Wniosek producenta rolnego