Szanowny Podatniku!

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu

 

zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenie dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych na temat:

 

Składanie zeznań podatkowych w formie elektronicznej,

bez kwalifikowanego podpisu.”

 

Termin i miejsce szkolenia:

 

17 kwietnia 2012 r. godz. 11:00

siedziba Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, pokój 20