Wójt Gminy Polanka Wielka  uprzejmie informuje mieszkańców Polanki Wielkiej, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz.1485 ze zm.) oraz

Uchwałą Nr XVIII/293/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2012 roku

– na terenie Gminy Polanka Wielka obowiązuje bezwzględny zakaz uprawy maku i konopi włóknistych.

W trakcie sezonu wegetacyjnego przeprowadzane będą rygorystyczne kontrole przestrzegania obowiązujących w tej sprawie przepisów.


  Wójt Gminy
(-) Mariusz Figura