Serdecznie zapraszamy przedstawicieli firm z terenu Małopolski na konferencję „Wolontariat Pracowniczy – Wspólnota interesów” organizowaną przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu z Warszawy oraz Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie działające przy Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych.

Coraz więcej firm w Polsce prowadzi programy wolontariatu pracowniczego. O ile projekty takie są właściwie realizowane, przynoszą wiele dobrego zarówno firmie, jej pracownikom jak i organizacjom będącym odbiorcami pomocy. Wzmacnianie  w pracownikach poczucia dumy z pracy w organizacji zaangażowanej społecznie, uruchamianie w nich pokładów przedsiębiorczości oraz budowanie pozytywnego wizerunku wśród klientów, partnerów biznesowych i społeczności lokalnych to tylko niektóre spośród wielu korzyści, na jakie może liczyć firma. Z kolei dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych to możliwość budowania partnerstw i otrzymania ze strony firm dodatkowego wsparcia.

 1. Czym jest wolontariat pracowniczy?

 2. Czy wolontariat pracowniczy może być realizowany przez MŚP i jak wykorzystać praktyki polskich liderów na poziomie lokalnym?

 3. Jak rozsądnie budować programy wolontariatu pracowniczego w firmie, by w dążeniu do efektywności i profesjonalizmu nie zatracić idei wolontariatu?

 4. Z jakimi problemami spotykają się pracodawcy organizując wolontariat pracowniczy?

 5. Komu i jak pomagać?

 6. Jak tworzyć partnerstwa międzysektorowe?

 7. Jakie są perspektywy rozwoju?

Na te i na inne pytania spróbują odpowiedzieć uczestnicy spotkania:

 1. Marek Solak – Orange Polska

 2. Agnieszka Krajnik – Provident

 3. Katarzyna Wójcik – Provident

 4. Małgorzata Walędzińska-Półtorak – Kompania Piwowarska SA

 5. Anna Jawor – IBM Polska

 6. dr Grzegorz Baran – adiunkt w Katedrze Metod i Technik Zarządzania w Sektorze Publicznym w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przedstawiciele firm zainteresowani uczestnictwem w konferencji mogą zgłaszać swój udział do dn. 8 czerwca br. mailowo na adres rcw@bis-krakow.pl lub telefonicznie 12 412 15 24. W zgłoszeniu prosimy podać: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres mailowy oraz telefon kontaktowy.

Podczas konferencji odbędzie się spotkanie w ramach realizowanego w latach 2011-2012 przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu projektu edukacyjnego “Akademia Liderów Wolontariatu Pracowniczego” obejmującego cykl wykładów i warsztatów prowadzonych przez polskich praktyków. Projekt dofinansowany został ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji

 

Patronat Honorowy:

Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego

Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski

 

Patronat medialny:

Radio Kraków

 

Partnerzy konferencji:

Provident

Fundacja Orange

IBM Polska

Kompania Piwowarska SA