Urząd Gminy Polanka Wielka informuje, że przeprowadzone przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu w 2011 r. pomiary geodezyjne mogą mieć wpływ na wysokość podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego (art. 21 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).

 

W związku z powyższym, podatnicy będą wzywani, celem uaktualnienia dokumentacji podatkowej w zakresie posiadanych gruntów i zabudowań.

 

Więcej informacji w pokoju nr 7.

  

Sprawę należy potraktować jako PILNĄ.