RG. 0002.1.5.2012 Polanka Wielka, dnia 18 czerwca 2012 roku

 

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

Przewodniczący Rady Gminy Polanka Wielka

zwołuje na dzień

21 czerwca 2012 roku na godz.15.00

sesję nadzwyczajną Rady Gminy Polanka Wielka

 

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2012 rok.

  3. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Stanisław Orlanka

 

 

Zobacz zapis filmowy z obrad Rady Gminy:

 

 

 

Wyświetleń: 8146
Ocena:
Twoja ocena: 12345