Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu informuję, że 1 lipca rozpoczęła się kolejna akcja pt. „Weź paragon”. Podobnie jak w  latach ubiegłych,
w miejscowościach turystycznych jak i innych  będą przeprowadzane kampanie informacyjno-edukacyjne oraz kontrole ewidencji sprzedaży na kasach fiskalnych.

Doświadczenia ubiegłych lat pokazały, że akcja „Weź paragon” łącząca działania
o charakterze informacyjnym i kontrolnym zyskuje coraz większe poparcie społeczne, zarówno wśród uczciwych przedsiębiorców jak i samych konsumentów.


Działania będą przeprowadzone w całym kraju ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości wypoczynkowych, gdzie obserwowany jest wzmożony ruch turystyczny.

– Zmierzamy do takiego stanu, w którym przedsiębiorcy nie będą uchylali się od obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej, a otrzymanie paragonu za zakupiony towar będzie powszechne. Dużą rolę do odegrania w tym procesie mają także klienci, do których kierujemy materiały informacyjne. Zależy nam na wzmocnieniu  świadomości społecznej i wiedzy o tym, że paragon to z jednej strony dowód potrzebny przy reklamacji, a drugiej potwierdza uczciwe rozliczanie się z naszym wspólnym budżetem. Paragon jest także dowodem na tworzenie  uczciwej konkurencji. Pamiętajmy, że jest to jeden z wielu sposobów na wsparcie uczciwych przedsiębiorców, którzy sami nie poradzą sobie w walce z szarą strefą. – powiedział Andrzej Parafianowicz, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

W akcji biorą udział zarówno urzędy skarbowe jak i urzędy kontroli skarbowej.

Zakończenie działań zaplanowano na ostatni dzień wakacji letnich.

                                                        Biorąc paragon:

 

Łatwiej możesz dochodzić swoich praw, jeżeli towar nie odpowiada deklarowanej jakości lub usługa została wykonana nienależycie.

 

Masz pewność, że zapłacony przez Ciebie , naliczony w cenie i uwidoczniony na paragonie podatek, zostanie odprowadzony do budżetu państwa.

 

Przyczyniasz się do likwidacji szarej strefy, tym samym zwiększasz nakłady np. na szkolnictwo, służbę zdrowia czy bezpieczeństwo.

 

Masz pewność, że sprzedawca stosuje zasady uczciwej konkurencji.

 

Masz możliwość rachunkowej i rzeczowej kontroli przeprowadzonej transakcji.

 

Możesz dokonać porównań cenowych na rynku.