Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 77

 

Nazwa biura

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Burze / 1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 15:00 dnia 19.07.2012 do godz. 24:00 dnia 19.07.2012

Przebieg

Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą punktowo do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach od 70 do 90 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%)

85%

Uwagi

W miarę rozwoju sytuacji możliwa jest zmiana stopnia ostrzeżenia.

Dyżurny synoptyk

Tomasz Knopik

Godzina i data wydania

godz. 05:44 dnia 19.07.2012

SMS

IMGW PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 woj.malopolskie od 15:00/19.07 do 24:00/19.07.2012 burze, lok. grad, deszcz do 30 mm, porywy do 90 km/h

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Wójta Gminy Polanka Wielka.

w godzinach pracy Urzędu Gminy Polanka Wielka telefon:

33 848 80 08.

po godzinach pracy Urzędu Gminy telefon:

662 255 907 lub 518 600 888

 

Całodobowo zgłoszenia przyjmuje Powiatowe Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, telefon:

33 844 89 90,
33 844 89 93,
998;

Inspektor ZK i SO UG

Zdzisław Nikliborc