OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 83

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia:  BURZE Z GRADEM /1

Obszar  WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Ważność (cz. urz.) od godz. 12:00 dnia 03.08.2012 do godz. 02:00 dnia 04.08.2012

Przebieg : Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%)  80%

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Wójta Gminy Polanka Wielka w godzinach pracy Urzędu Gminy Polanka Wielka telefon:

33 8488 008

po godzinach pracy Urzędu Gminy telefon:

509 168 364 lub 518 600 888 lub 510 062 537.

 

Całodobowo zgłoszenia przyjmuje Powiatowe Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, telefon:

33 844 89 90

33 844 89 93

998

 

 

     Z up. Wójta

/-/ Barbara Klęczar

    Sekretarz Gminy