Polanka Wielka, dnia 22 sierpnia 2012r.

     GMINNE CENTRUM
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

                 

         OSTRZEŻENIE O BURZACH

 

Data i godzina wydania: 22.08.2012 – godz. 09:33

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: SHO Kraków BPH O/Kraków IMGW PIB

Zjawisko: SILNE BURZE Z GRADEM

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 11:30 dnia 22.08.2012 do godz. 24:00 dnia 22.08.2012

Obszar: Województwo Małopolskie

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 10 do 20 mm, lokalnie do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach od 90 km do 110 km/

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Wójta Gminy Polanka Wielka.

w godzinach pracy Urzędu Gminy Polanka Wielka telefon: 33 848 80 08.

po godzinach pracy Urzędu Gminy telefon:

662 255 907 lub 518 600 888

 

Całodobowo zgłoszenia przyjmuje Powiatowe Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, telefon: 33 844 89 93, 33 844 89 90, 998;

oraz Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 8475200, 8475280,  fax.8475208.

 

 

Inspektor ZK i SO UG

Zdzisław Nikliborc