W dniach 24.09 –
08.10.2012 roku zostanie przeprowadzone cykliczne badanie sadów,
wykonywane raz na 5 lat we wszystkich państwach UE. List Prezesa
GUS.

 

W dniach 24.09 – 08.10.2012 roku zostanie przeprowadzone cykliczne badanie sadów, wykonywane raz na 5 lat we wszystkich państwach UE.

W związku z tym Urząd Statystyczny w Krakowie przesyła w załączeniu list Prezesa GUS pana Janusza Witkowskiego skierowany do użytkowników gospodarstw rolnych posiadających sady.

 

List Prezesa GUS