Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
Partner projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”
zaprasza przedstawicieli:

stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych,
Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej,  Zakładów Aktywności Zawodowej
oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej

z terenu powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego

oraz z terenu powiatów: miasta Nowy Sącz, nowosądeckiego, gorlickiego oraz limanowskiego

do udziału w bezpłatnym szkoleniu


„Menedżer Ekonomii Społecznej”

z możliwością uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Oferujemy w ramach projektu:

150 godzin dydaktycznych bezpłatnego szkolenia z zakresu:

prawne aspekty prowadzenia PES, finanse PES, źródła finansowania, marketing, controling, zarządzanie strategiczne, strategia rozwoju, współpraca z otoczeniem, fundraising, wolontariat.

Bezpłatne doradztwo grupowe z zakresu: marketingu, finansów i prawa.

Jednodniowa wizyta studyjna we wzorcowych podmiotach ekonomii społecznej.

W trakcie szkoleń zapewniamy wyżywienie oraz materiały dydaktyczne. W ramach wizyty studyjnej uczestnicy mają zapewniony transport oraz wyżywienie.

Szkolenia prowadzone będą w Nowym Sączu oraz w Chrzanowie.

Rekrutacja do dnia 20 października 2012 roku

Dokumenty rekrutacyjne oraz szczegóły na www.mowes.tozch.edu.pl