Informacje na temat zagrożeń zatruciem tlenkiem węgla oraz rady odnośnie zapobiegania i postępowania w przypadku gdy dojdzie do zatrucia.