„Bezpieczne
zimowisko – otwarte strażnice” –
to akcja skierowana do organizatorów zimowego wypoczynku
dzieci i młodzieży, w szczególności w czasie ferii zimowych.

„Bezpieczne zimowisko – otwarte strażnice” – to akcja skierowana do organizatorów zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, w szczególności w czasie ferii zimowych.

Zapraszamy zorganizowane grupy dzieci i młodzieży pod opieką dorosłych opiekunów do odwiedzenia tut. strażnicy i zapoznania się ze sprzętem jakim dysponujemy.

To również doskonała lekcja podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego.

Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt z dowódcą Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej – pod nr. tel. 33 844 89 71.

Polecamy również zapoznanie się z vadamecum bezpieczne zimowisko, w którym znajdziecie Państwo podstawowe zasady organizacji bezpiecznego wypoczynku.

Serdecznie zapraszamy!