ZMINAY DOTYCZĄCE ZAMELDOWANIA – WYMELDOWANIA

 

Od 1 stycznia 2013 r. kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym można załatwić podczas jednej wizyty w urzędzie. Nie trzeba najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby w drugim móc się zameldować. Wszystkie te czynności można wykonać w tym samym urzędzie, w którym będziemy dokonywać meldunku. Przy zameldowaniu nie ma obowiązku podawać informacji o wykształceniu, czy obowiązku wojskowym. Nie trzeba przedkładać książeczki wojskowej.

 

Ułatwienia w kwestiach meldunkowych przewiduje ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Od 1 stycznia 2013 r. Zostały zniesione niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego. Zgodnie z nowymi przepisami nie będziemy musieli najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby w drugim urzędzie móc się zameldować. Wszystkie te czynności można wykonać w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu.

Od 01 stycznia 2013 roku przy dokonywaniu meldunku, nie ma obowiązku podawania informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej. Zostały zniesione również sankcje karne m.in. dla obywateli polskich czy obywateli UE, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego. Obecnie, zgodnie z przepisami, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego grozi m.in. Grzywna. Dłuższy termin na zgłoszenie meldunku. Z aktualnych 4 dni, termin wydłużono do 30 dni

 

Zgodnie z oczekiwaniami obywateli będzie można dopełnić formalności meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika. Oznacza to, że ustanowiony przez nas pełnomocnik będzie mógł nas m.in. zarówno zameldować, jak i wymeldować z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego, trwającego ponad 3 miesiące. Ponadto od 1 stycznia 2013 roku nie ma obowiązku zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nie przekraczający trzech miesięcy. Właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz zakłady pracy nie będą mieli obowiązku weryfikowania wypełniania meldunku przez mieszkańców lub pracowników. Nie będzie także obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów. Zgodnie z ustawą obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony z początkiem stycznia 2016 roku.

 

 

Inspektor

ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

/-/ Barbara Klęczar