Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej

 o wyłożeniu do publicznego wglądu

spisu  inwentaryzacyjnego

 

Komisja Inwentaryzacyjna powołana Uchwałą Rady Gmina Polanka Wielka Nr XIX/114/2012 z dnia 30.10.2012r. sporządziła kartę inwentaryzacyjną nr 1/2013 oraz spis inwentaryzacyjny.

Ponadto Komisja  i n f o r m u j e,  że od 28.01. do 01.03.2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Polance Wielkiej ul. Długa 61 w biurze nr 6 zostanie wyłożony do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji.

 

Spis dotyczy następujących nieruchomości:

1361/44 o pow. 0.0175 ha

1361/45 o pow. 0.0126 ha

 

W okresie wyłożenia osoba, której interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mienia, może zgłosić zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej
w godzinach pracy Urzędu Gminy w Polance Wielkiej, ul Długa 61 tj. od 7.30 do 15.30
w pokoju nr 6.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej

 

              (-)  Roman Dobrowolski