W tym miejscu realizowany jest projekt: Remont oraz wyposażenie Sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Gminie Polanka Wielka
z Europejskiego Funduszu Rybackiego
w ramach osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”