Unijna „Aktywizacja zawodowa”

 

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki z Unii Europejskiej na przeciwdziałanie bezrobociu w powiecie oświęcimskim w roku 2013 na realizację projektu systemowego pod nazwą „Aktywizacja zawodowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Tegoroczna edycja projektu pozwoli objąć wsparciem 473 osoby bezrobotne z terenu naszego powiatu. Projekt skierowano w szczególności do: osób młodych do 24 roku życia, a także bezrobotnych po 50 roku życia, osób niepełnosprawnych oraz długotrwale bezrobotnych. Z pomocy przewidzianej w projekcie skorzystają także osoby bez kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego lub nie posiadające wykształcenia średniego.

Całkowite wydatki przewidziane na realizację projektu w 2013r. wyniosą 4 376 366,53 zł.

W ramach projektu PUP realizowane będą:

  1. Szkolenia zawodowe – dla 75 osób. (Magazynier, Pracownik kadrowo płacowy,
    Operator Koparko-ładowarki, Nowoczesny sprzedawca, Spawanie MAG TIG)

  2. Staże – dla 278 osób (5 miesięczne).

  3. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – dla 120 osób (w kwocie
    maksymalnie. 20 tys. zł /osobę).

Uczestnicy projektu zostaną objęci również wsparciem w ramach poradnictwa zawodowego/Indywidualne Plany Działania oraz pośrednictwem pracy.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby bezrobotne, które dotychczas nie uczestniczyły w tym projekcie, a w szczególności po 50 roku życia oraz osoby niepełnosprawne.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 lub z Filią PUP w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 27a lub pod numerami telefonów:

 

środki na podjęcie działalności gospodarczej (tel. 33 842 49 07 wew. 1110) lub z Filią PUP w Kętach (tel. 33 845 26 24).

 

szkolenia (tel. 33 842 49 07 wew. 1104) lub z Filią PUP w Kętach (tel. 33 845 26 24).

 

staże (tel. 33 842 49 07 wew. 1114) lub z Filią PUP w Kętach (tel. 33 845 26 24).