Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatną prezentację dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych na temat:

„ Składanie zeznań podatkowych w formie elektronicznej, bez podpisu kwalifikowanego za pomocą danych autoryzujących”

Termin i miejsce prezentacji:
 
25 marca 2013r. Godz. 14:30

siedziba Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, pokój 20