Stowarzyszenie Dolina Karpia serdecznie zaprasza przedstawicieli branży gastronomicznej, hotelarskiej, usług turystycznych, Gmin, Instytucji Kultury oraz wszystkie osoby z terenu Doliny Karpia zainteresowane rozwojem turystyki na obszarze Doliny Karpia na spotkanie, które odbędzie się 27 marca 2013 r. o godzinie 15:30 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 5. Podczas spotkania omawiane będą kwestie związane z organizacją II Targów Turystycznych w Dolinie Karpia, które będą miały  miejsce  26   maja  2013   roku. Uwaga! Spotkanie obowiązkowe dla ofertodawców chcących aby ich atrakcje turystyczne mogły być promowane na II Targach Turystycznych w Dolinie Karpia.