Szybki PIT w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu Barbara Wolf – przypomina, że minął już półmetek trwającej kolejnej akcji składania zeznań podatkowych za 2012 rok. Ostateczny termin do złożenia zeznania za rok ubiegły upływa z dniem 30 kwietnia 2013r.

Zeznanie podatkowe można również i w tym roku złożyć drogą elektroniczną korzystając ze stron internetowych www.e-deklaracje.mf.gov.pl oraz www.szybkipit.pl Znajdują się na nich niezbędne informacje oraz oprogramowanie do przesyłania zeznań i deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, autoryzowane przez resort finansów. W okresie do 17 marca br. odnotowano w tej formie wpływ do tut. Urzędu 7.404 sztuk zeznań co stanowi ponad 25 % obecnego wpływu zeznań rocznych. Ogółem złożono w tym okresie 28.831 sztuk zeznań rocznych , a spodziewamy się wpływu około 66.000 zeznań według stanu zeznań rocznych za 2011 rok składanych w 2012 roku.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu apeluje więc o skorzystanie z elektronicznej formy składania PIT za 2012 rok przez tych podatników, którzy nie dopełnili jeszcze obowiązku złożenia zeznania podatkowego i przypomina równocześnie, że za pomocą internetu można złożyć każdy rodzaj zeznania podatkowego tj. PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, którego złożenie w tej formie jest szybkie, łatwe i nie wymaga wizyty w Urzędzie Skarbowym lub na poczcie.

UWAGA!

Każdy podatnik powinien zadbać również o to, aby zeznanie było złożone prawidłowo
i nie zawierało błędów.

Do najczęściej popełnianych przez podatników błędów nadal zaliczyć można:

  1. błędy w numerze KRS organizacji pożytku publicznego,

  2. nieprawidłowo zaokrąglana kwota podatku przekazywana na rzecz OPP,

  3. brak podpisu na zeznaniu,

  4. nieprawidłowo przenoszone kwoty podlegające odliczeniom z załączników do formularza zeznania podatkowego,

  5. niewpisywanie danych dziecka w załączniku PIT/O,

  6. podawanie adresu zameldowania zamiast adresu zamieszkania,

  7. nieodliczanie składek na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne,

  8. przekroczenie limitów ulg i odliczeń.

 

Dla zmniejszenia ryzyka ich popełniania wyjaśnia się, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych dla każdej ulgi czy odliczenia zawiera przepisy o ich wysokości i warunkach w jakich mogą być stosowane. Kto nie dysponuje ustawą ma możliwość odszukania niezbędnych informacji na stronie urzędu www.usoswiecim.pl lub na stronie Ministerstwa Finansów www.mofnet.gov.pl w części Baza wiedzy/Działalność/Broszura/PIT/2012 . Można również zadać pytanie ekspertowi korzystając z aplikacji pytaniowej http://www.szybkipit.pl/web/szybki-pit/zadaj-pytanie
Ponadto każdy Urząd Skarbowy dysponuje broszurami dla poszczególnych rodzajów ulg, w których w przystępny sposób przedstawiono żądane informacje. W Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu broszury informacyjne znajdują się na sali obsługi podatnika -na parterze w budynku B – tam również można uzyskać potrzebne informacje.

Nie należy również zapominać o wpisywaniu w zeznaniach podatkowych składek na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne, gdyż ich pominięcie wpływa na zwiększenie zobowiązania podatkowego. Błędy w numerze KRS Organizacji Pożytku Publicznego są o tyle istotne, że ich popełnienie może skutkować przekazaniem środków na konto innej organizacji pożytku publicznego, gdyż w zeznaniu podajemy tylko numer KRS organizacji bez jej nazwy . Poświęćmy więc na tę część zeznania również uwagę. Jednocześnie informuje się, że jedynym wykazem wskazującym na uprawnienie Organizacji Pożytku Publicznego do uzyskania 1% podatku jest lista publikowana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na stronie http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz.organizacji.majacych.status.OPP.1020.html

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zauważa, że zeznanie roczne prawidłowo wypełnione złożone drogą elektroniczną to korzyść dla Państwa w postaci szybszego zwrotu podatku dochodowego, a dla Urzędu mniejsze koszty i sprawniejsza obsługa Państwa zeznań rocznych.