Zakaz uprawy maku i konopi włóknistych w 2013 r.

Wójt Gminy Polanka Wielka  uprzejmie informuje mieszkańców Polanki Wielkiej, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz.1485 ze zm.) oraz Uchwałą Nr XXXIII/565/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2013 roku – na terenie Gminy Polanka Wielka obowiązuje bezwzględny zakaz uprawy maku i konopi włóknistych.


W trakcie sezonu wegetacyjnego przeprowadzane będą rygorystyczne kontrole przestrzegania obowiązujących w tej sprawie przepisów.

 

                                                                              Wójt Gminy

                                                                       (-) Mariusz Figura